Jordflytning

Skal du flytte uforurenet jord, der ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må du flytte det uden anmeldelse.

Yderligere information og vejledning kan fås ved henvendelse til Miljø og Teknik på e-mail miljoe@randers.dk .