Områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år.

Forureningen stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv.

Randers Kommune har udarbejdet en områdeklassificering af byområder i kommunen, hvor der er risiko for lettere forurening af jorden.

Jordflytning fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen for at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer. 

Områdeklassificering sker efter reglerne i bekendtgørelse af lov om forurenet jord.

Områdeklassificeringen omfatter erhvervsområder og ældre bydele i følgende byer:

  • Assentoft
  • Langå
  • Stevnstrup
  • Randers, herunder Dronningborg, Vorup og Kristrup

Øvrige byzoneområder foreslås undtaget fra områdeklassificeringen.

Områdeklassificeringen omfatter følgende områder i landzone:
De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge.

Analysefri områder

De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge er klassificerede som analysefri områder med kategori 2 jord - lettere forurenet jord. De områdeklassificerede arealer kan ses på kommunens digitale kort sammen med oplysninger om, hvilke regler der gælder for jordflytning for den enkelte grund.