Bolig og regnvand

Regnvand kan genbruges i din bolig.

Som et led i at tilpasse byerne til den ekstra regn, der ventes i fremtiden, indgår lokal afledning af regnvand (forkortet LAR).

LAR omfatter mange muligheder for anden håndtering af regnvand, end de traditionelle metoder med afledning i lukkede kloakrør. 

Der er mange muligheder:

  • gennemtrængelige belægninger
  • græsarmering
  • planter frem for belægninger
  • regnbede
  • faskiner
  • fordybning i græsplænen
  • opsamling af regnvand til havevanding
  • genanvendelse til toiletskyl
  • tøjvask

Regnvand fra tage kan også anvendes og genbruges til forskellige formål.