Dyrehold

Vil du klage over gener fra husdyrhold? Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold.

Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Hvem klagen skal indsendes til afhænger af om der er tale om dyrehold i byzonen, eller i landzonen.

I Byzone

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, miljøgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige. Du kan enten benytte vores klageskema eller skrive klagen selv. Klagen skal sendes til:

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Miljøgruppen"

Eller til e-mail miljoe@randers.dk

I landzone

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, Landbrugsgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige. Du kan enten benytte vores klageskema eller skrive klagen selv. Klagen skal sendes til:

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Landbrugsgruppen"

Eller til e-mail landbrug@randers.dk