Støj

Støj optræder i mange forskellige sammenhænge, fra mange forskellige kilder og med forskellig styrke.

Støj er en naturlig del af det aktive samfund vi lever i. Hvis støjen er vedvarende, impulsagtig eller kraftig i styrke kan der opstå støjgener.

Mennesker oplever støj på forskellig måde og noget som er generede for en er det måske ikke for en anden. Støj som vi selv er herre over kan bedre accepteres, mens støj som vi ikke kan slukke for opleves mere generende. 

Hvis du er generet af støj kan du læse mere om de forskellige typer støj ved at klikke på underpunkterne til venstre.