Nedsivning af regnvand

Ved at nedsive tagvand, i egnede jordbundsforhold, øges dannelsen af grundvand, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Er der ikke et kloaksystem til regnvand i nærheden af dit tagnedløb, eller ligger dit tagnedløb uhensigtsmæssigt i forhold til kloakken, kan det være en idé at nedsive regnvandet.

Hvis du bor i et område, der kun er kloakeret for spildevand, skal du nedsive dit regnvand på egen grund.

Der findes forskellige former for anlæg til nedsivning af regnvand også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Der findes meget materiale omkring LAR-løsninger rundt omkring på internettet. Du kan læse mere om det på hjemmesiden LAR i Danmark

Der er også lavet en rapport af Teknologisk Institut Rørcenter anvisning 016 og en folder, som kan bruges som vejledning til løsninger.