Ansøg om kystbeskyttelse

Det er kommunen, der meddeler tilladelse til kystbeskyttelse, medmindre staten er bygherre.

Etablering eller renovering af kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse udføres og betales som udgangspunkt af grundejerne, hvis grund skal beskyttes mod erosion eller oversvømmelse fra havet. Udførelse af kystbeskyttelse reguleres efter kystbeskyttelsesloven, hvor sagsbehandlingen administreres af kommunen. Det betyder, at etablering eller renovering af kystbeskyttelse kun må udføres med tilladelse fra Randers Kommune. 

Bemærk

En ansøgning betragtes som indkommet, når alle nødvendige oplysninger foreligger, hvorefter sagsbehandlingen påbegynder. Det er derfor vigtigt, at indsende et udførligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes digitalt. Kommunen har pligt til at afvise at behandle en ansøgning, der ikke indsendes digitalt, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 
Husk at indsende tilhørende bilag.

Ansøg digitalt om kystbeskyttelse 

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Derfor skal der i forbindelse med ansøgningen samtidig indsendes en VVM-anmeldelse. (Vurdering af Virkning på Miljø)

Digitalt anmeldelse af VVM

For yderligere information kontakt: 

Natur og Miljø, Randers kommune, Laksetorvet, 8900 Randers, 8915 1856 eller skriv til naturbeskyttelse@randers.dk

Samtykkeerklæring

Hvis én grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgningen sendes direkte til Randers Kommune. Ved fælles ansøgning mellem flere grundejere forudsætter det, at der er fuld enighed om projektet, herunder hvad der skal etableres, og hvordan udgifterne skal fordeles. Hertil skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra alle berørte ejere. 

Kommunen kan stå for et kommunalt fællesprojekt, jf. kystbeskyttelseslovens § 1a. Eksempelvis hvis der opstår uenighed blandt en gruppe grundejere, eller hvis kommunen selv igangsætter et kystbeskyttelsesprojekt.