Strandtudseprojekt

Kommunen fandt i forbindelse med paddeovervågningen i 2010 en lille og skrøbelig bestand af indlands strandtudser, som kun er fundet på en eneste lokalitet i kommunen.

Antallet af strandtudser, som blev fundet, var få. Det har fået kommunen til at igangsætte et projekt, som skal være med til at give arten en hjælpende hånd og være med til at sikre strandtudsens fremtidige eksistens i kommunen. 

Kommunen har søgt og fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at indsamle æg fra strandtudsen, passe dem til de forvandler sig til frøer og så genudsætte dem, et tiltag der er med til at hjælpe bestanden hurtigere på fode, da æggen af en lang række padder er særligt udsatte for at gå til grunde (udtørring, fortæring m.m). Kommunen påbegynder dette arbejde i 2011.

Kommunen arbejder ligeledes på at give arten et bedre levegrundlag i kommunen. Disse planer rummer etablering af en række velegnede strandtudse vandhuller langs med Randers fjord, fra området omkring Mellerup og ud til Sødring, og herfra videre op imod Mariager Fjord.

Kommunen har gennem tre år eftersøgt strandtudsen i netop dette område, da kommune har informationer om at den tidligere har været i området, eftersøgningen har imidlertid ikke båret frugt, hvorfor bestanden i området frygtes uddød.

Med tilladelsen til at indsamle æggene fra strandtudsen vil kommunen forsøge at genetablere en bestand langs med Randers Fjord.

2012

I juli måned er der blevet udsat ca. 1600 individer af strandtudsen. 800 stk er blevet udsat på lokaliteten ved Gassum hvorfra æggene blev indsamlet tidligere på året. De resterende 800 individer er i overensstemmelse med den tilladelse kommunen har fået fra Naturstyrelsen, blevet udsat i nogle ny etablerede vandhuller ved Sødring, et område der tidligere var en kendt lokalitet for strandtudse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om projektet, eller du har noget jord i området hvorpå kommunen gerne må etablere ynglevandhuller til strandtudse så er du velkommen til at kontakte biolog Lars Sandberg på telefon 89151856 eller via mail på lars.sandberg@randers.dk. På billedet herunder ses de karakteristiske ægsnore fra Strandtudsen.