Problemer med at betale

Se dine muligheder, hvis du er kommet i en situation, hvor du har problemer med at betale dine regninger til kommunen.

Det er dyrt at skylde kommunen penge. Derfor er det vigtigt at tage hånd om det, hvis du er kommet i en situation, hvor du har problemer med at betale.

Herunder kan du læse om nogle af mulighederne.

Du kan selv gøre noget for at undgå gæld til kommunen.

Betal dine regninger til tiden

 • Lad BetalingsService klare dine betalinger
 • Underret kommunen ved ændrede indtægtsforhold, hvis du modtager ydelser i form af reduceret daginstitutionsbetaling, boligstøtte m.m.
 • Sørg for korrekt forskudsregistrering

Forskudsregistrering

Med hensyn til forskudsregistreringen bør du blandt andet sørge for

 • at renteudgifterne passer med det forventede
 • at fradrag for betaling til kapitalpension svarer til, hvad der reelt betales
 • at forskudsregistreringen ændres ved køb og salg af fast ejendom
 • at forskudsregistreringen ændres ved overgang fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende
 • at eventuelle bidragsforpligtelser fremgår af forskudsregistreringen med de beløb, der faktisk betales

Alle borgere i Randers kommune har mulighed for at henvende sig til Betalingskontorets økonomiske rådgivning.

Når du henvender dig vil det på baggrund af dine oplysninger blive vurderet om der er andre rådgivningstilbud der vil passe bedre, og du vil blive henvist til disse. Der er flere forskellige tilbud om økonomisk rådgivning i Randers Kommune tilpasset borgerens situation.

Økonomisk rådgivning på Betalingskontoret har specielt fokus på at få overblik over din økonomiske situation, få iværksat afdragsordninger, få sammenhæng i budgettet. Finde løsninger på din økonomiske situation, herunder rådgivning omkring gældssanering.

Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du kontakte Betalingskontoret og forespørge om en eventuel henstand eller afdragsordning.

Medarbejderne på opkrævningskontoret ser blandt andet på:

 • hvor meget du skylder til Randers Kommune
 • afviklingsperiodens længde i forhold til restancen
 • om du tidligere har haft en afdragsordning, og hvordan den er blevet afviklet
 • om du har anden gæld 

Der gives ikke udsættelse med betalingen eller afdragsordning på:

 •  Daginstitutionsbetaling
 •  Flexydelse
 •  Ejendomsskat

Hvis du reelt har mulighed for at betale her og nu, kan du som udgangspunkt ikke få en afdragsordning.

Ved manglende betaling eller henvendelse på rykkerskrivelse, kan restancen uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos SKAT, som kan foretage lønindeholdelse m.m.