Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Gravkastning m.v. på Nordre Kirkegård og Østre Kirkegård
Gravkastning, kiste 6.185 kr.
Urnenedsættelse u/følge 895 kr.
Urnenedsættelse m/kapelbetjent og m/følge 1.295 kr.
Urnenedsættelse på Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov
Urnenedsættelse u/følge 1.295 kr.
Urnenedsættelse m/følge 1.795 kr.

På lørdage forhøjes taksterne med 50 pct. for gravkastning af kister og med 100 pct. for urnenedsættelse.

Udsmykning af grave
Kistegrave 510 kr.
Ligbrænding
Voksne 2.975 kr.
Børn under 12 år 1.485 kr.
Benyttelse af kapel m/kapelbetjent 1.410 kr.
Fornyelse af urnegravsted 595 kr.
Fornyelse af kistegravsted 855 kr.
Renholdelse af urnegravsteder i 10 år på Nordre Kirkegård
Almindelig (ca. 1 m²) 8.715 kr.
Gravsted i litra TA+TE+TF+TG+VA+VB+ES+EC+UY+UÆ+AU+MA 3.775 kr.
Børneafdeling CA, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 8.715 kr.
Renholdelse af kirkegravsteder inkl. hækklipning
1 gravplads pr. år 1.205 kr.
2 gravpladser pr. år 2.275 kr.
3 gravpladser pr. år 3.150 kr.
4 gravpladser pr. år 3.805 kr.
Pr. efterfølgende gravplads pr. efterfølgende år 605 kr.

Renholdelse foregår ca. 3 ugers intervaller og omfatter: Fjernelse af gammel grandækning, beskæring af planter, der gror ind over monumentet samt fjernelse af visne blomster.

Nordre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.775 kr.
Kistemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 14.720 kr.
Østre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.775 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.775 kr.
Kistegravsted, 1 gravplads, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 14.720 kr.
Kistegravsted, 2 gravpladser, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 19.125 kr.
Sløjfning af plade i græs/enkelsten 480 kr.
Sløjfning alm. gravsted 845 kr.
Urnegravsted, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 8.715 kr.
Kistegravsted, 1 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 18.520 kr.
Kistegravsted, 2 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 27.780 kr.