Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

Taksterne er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Gravkastning m.v. på Nordre Kirkegård og Østre Kirkegård
Gravkastning, kiste 6.460 kr.
Urnenedsættelse u/følge 930 kr.
Urnenedsættelse m/kapelbetjent og m/følge 1.350 kr.
Urnenedsættelse på Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov
Urnenedsættelse u/følge 1.795 kr.
Urnenedsættelse m/følge 2.495 kr.

På lørdage forhøjes taksterne med 50 pct. for gravkastning af kister og med 100 pct. for urnenedsættelse.

Udsmykning af grave
Kistegrave 540 kr.
Ligbrænding
Voksne 3.110 kr.
Børn under 12 år 1.555 kr.
Benyttelse af kapel m/kapelbetjent 1.470 kr.
Fornyelse af urnegravsted 620 kr.
Fornyelse af kistegravsted 890 kr.
Renholdelse af urnegravsteder i 10 år på Nordre Kirkegård
Almindelig (ca. 1 m²) 9.100 kr.
Gravsted i litra TA+TE+TF+TG+VA+VB+ES+EC+UY+UÆ+AU+MA 3.945 kr.
Børneafdeling CA, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 9.100 kr.
Renholdelse af kistegravsteder inkl. hækklipning
1 gravplads pr. år 1.265 kr.
2 gravpladser pr. år 2.375 kr.
3 gravpladser pr. år 3.290 kr.
4 gravpladser pr. år 3.975 kr.
Pr. efterfølgende gravplads pr. efterfølgende år 630 kr.

Renholdelse foregår med ca. 3-4 ugers interval og omfatter: Fjernelse af gammel grandækning, beskæring af planter der gror ind over monumentet, fjernelse af ukrudt og visne blomster.

Nordre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.945 kr.
Kistemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 15.375 kr.
Østre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.945 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.945 kr.
Kistegravsted, 1 gravplads, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 15.375 kr.
Kistegravsted, 2 gravpladser, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 19.980 kr.
Sløjfning af plade i græs/enkelsten 505 kr.
Sløjfning alm. gravsted 880 kr.
Urnegravsted, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 9.100 kr.
Kistegravsted, 1 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 19.345 kr.
Kistegravsted, 2 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 29.020 kr.