Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Gravkastning m.v. på Nordre Kirkegård og Østre Kirkegård
Gravkastning, kiste 6.340 kr.
Urnenedsættelse u/følge 915 kr.
Urnenedsættelse m/kapelbetjent og m/følge 1.325 kr.
Urnenedsættelse på Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov
Urnenedsættelse u/følge 1.325 kr.
Urnenedsættelse m/følge 1.840 kr.

På lørdage forhøjes taksterne med 50 pct. for gravkastning af kister og med 100 pct. for urnenedsættelse.

Udsmykning af grave
Kistegrave 525 kr.
Ligbrænding
Voksne 3.050 kr.
Børn under 12 år 1.525 kr.
Benyttelse af kapel m/kapelbetjent 1.445 kr.
Fornyelse af urnegravsted 610 kr.
Fornyelse af kistegravsted 875 kr.
Renholdelse af urnegravsteder i 10 år på Nordre Kirkegård
Almindelig (ca. 1 m²) 8.930 kr.
Gravsted i litra TA+TE+TF+TG+VA+VB+ES+EC+UY+UÆ+AU+MA 3.870 kr.
Børneafdeling CA, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 8.930 kr.
Renholdelse af kirkegravsteder inkl. hækklipning
1 gravplads pr. år 1.235 kr.
2 gravpladser pr. år 2.330 kr.
3 gravpladser pr. år 3.230 kr.
4 gravpladser pr. år 3.900 kr.
Pr. efterfølgende gravplads pr. efterfølgende år 620 kr.

Renholdelse foregår ca. 3 ugers intervaller og omfatter: Fjernelse af gammel grandækning, beskæring af planter, der gror ind over monumentet samt fjernelse af visne blomster.

Nordre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.870 kr.
Kistemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 15.090 kr.
Østre Kirkegård
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.870 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 3.870 kr.
Kistegravsted, 1 gravplads, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 15.085 kr.
Kistegravsted, 2 gravpladser, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 19.605 kr.
Sløjfning af plade i græs/enkelsten 495 kr.
Sløjfning alm. gravsted 860 kr.
Urnegravsted, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år 8.930 kr.
Kistegravsted, 1 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 18.980 kr.
Kistegravsted, 2 nr., engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 28.475 kr.