Spørg om pas

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om pas og svarene derpå.

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen via blanketten herunder. Så bliver passet registreret som mistet og er ikke længere gyldigt. Skal du alligevel have lavet nyt pas, kan du også melde det samtidig med, at du bestiller det nye.

Udfyld erklæring om bortkommet pas

Bestil nyt pas

 

 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark.

Du kan få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få lavet et almindeligt pas, inden du skal rejse. Husk at tjekke, om det land, du rejser til, vil godtage et nødpas.

Hvis nødpasset er til et barn, så husk, at hvis begge forældre har forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

I særlige tilfælde kan du få nødpas på politistationerne i følgende lufthavne: Billund, København og Tirstrup. Du kan også få nødpas ved grænseovergangen i Padborg.

Fingeraftryk vil på samme måde som foto og underskrift kun blive gemt så længe, det er relevant for produktionen af pas. Herefter slettes det, og fingeraftrykket vil kun fremgå af chippen i passet.

Fingeraftryk vil ikke blive brugt i anden sammenhæng end i forbindelse med produktion af pas.

Nej, politiet har ikke adgang til fingeraftrykkene.

Nej, det er en betingelse for at få udstedt et pas, at pasansøgeren afgiver sit fingeraftryk. Hvis du nægter at afgive dit fingeraftryk, vil du ikke få udstedt et pas.

Fingeraftrykket optages i forbindelse med, at pasansøgningen indleveres i Borgerservice. I Borgerservice er der opstillet en fingeraftryksscanner, hvor du både kan afgive dit fingeraftryk og din underskrift.

Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk, når de får lavet pas. Alle andre skal.

Personer, som det varigt ikke er muligt at optage fingeraftryk fra, er undtaget fra kravet om fingeraftryk.

Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk af pegefingrene, vil der kunne optages aftryk af andre fingre. Er det midlertidigt umuligt at optage aftryk af nogen fingre, kan der udstedes et midlertidigt pas, som gives for det tidsrum, rejsen varer.

Du skal medbringe gyldig legitimation, gammelt pas og pasfoto, medmindre du vælger at få taget dit pasfoto i Borgerservice.

Hvis du har mistet dit pas, skal du medbringe original dåbsattest, navneattest eller fødselsattest. Hvis dit personnummer ikke står i dit nuværende pas, skal du medbringe dokumentation for dit personnummer - f.eks. dit sundhedskort. Hvis dit navn for nyligt er ændret i forbindelse med vielse og lignende, skal du medbringe dokumentation for rette navn.

Ved nyt pas til et barn skal du også medbringe udfyldt samtykkeerklæring, dåbsattest, evt. gammelt pas samt pasfoto, medmindre der tages pasfoto i Borgerservice.

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt seks måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan bestille en ny dåbsattest i dit nuværende bopælssogn. Hvis du ikke ved, hvad dit sogn hedder, kan du gå ind på sogn.dk, taste din adresse ind og finde dit sogn.

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island), er det ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis for, hvem du er, ved overnatning på hoteller og lignende. Når du rejser udenfor Norden, skal du som dansk statsborger medbringe dit pas.

Du kan læse nærmere om, hvornår du skal medbringe dit pas, og hvornår du ikke nødvendigvis behøver at have et pas med, når du rejser til udlandet, på borger.dk's side om pas.

Du kan ikke få udstedt et midlertidigt pas, hvis dit pas er til visering, og du skal rejse i den periode, hvor passet ikke er tilgængeligt, medmindre at betingelserne vedrørende ekstrapas er opfyldt.

Se under punktet "Kan jeg få et ekstra pas, og hvad koster det?".

Du kan få et ekstra pas, hvis dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du ønsker at rejse til. I forbindelse med arbejde skal der være en arbejdsgivererklæring. Normalt kan du ikke få et ekstra pas til turistrejser.

Prisen er den samme som for et almindeligt pas.

Du kan få et nødpas, hvis dit pas er udløbet for mindre end tre måneder siden, og du ikke kan nå at få lavet et almindeligt pas, inden du skal rejse. Du skal henvende dig personligt i Borgerservice for at få et nødpas.

Du kan få forlænget dit pas, hvis du ikke kan nå at få et nyt pas, inden du skal rejse. Du skal henvende dig personligt i Borgerservice og medbringe dit pas. Passet må ikke være udløbet for mere end tre måneder siden.

Hvis passet er til et barn, så husk, at hvis begge forældre har forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

Børn og unge under 18 år skal have deres eget pas, når de rejser til udlandet. De skal bestille tid i Borgerservice og møde personligt op for at få lavet passet uanset alder.

Hvis begge forældre har forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

Læs mere om pas til børn.