Spørg om pas

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om pas og svarene derpå.

Voksne fra 18 - personer i folkepensionsalderen: 891 kr. + fingeraftryk 29 kr

Børn fra 0 - 11 år: 150 kr.

Unge fra 12 - 17 år: 179 kr. + fingeraftryk 29 kr.

Personer i folkepensionsalderen 379 kr.

Billede: 120 kr.

OBS! Fordobling af gebyr: uanset alder, hvis du enten har mistet dit pas eller fremviser et ødelagt pas er prisen den dobbelte. Fordoblingen gælder samtlige gebyrer inkl. fingeraftryk.

Har du mistet dit pas eller er det blevet væk, kan du henvende dig i Borgerservice for at bestille et nyt.

Den danske ambassade eller konsulat i det land, du opholder dig i, kan udstede et nødpas, der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Husk du skal melde det på den lokale politistation og få en kvittering for anmeldelsen.

Du kan få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få lavet et almindeligt pas, inden du skal rejse. Husk at tjekke, om det land, du rejser til, vil godtage et nødpas. Hvis passet er til et barn: husk at hvis både mor og far har forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

Fingeraftryk vil på samme måde som foto og underskrift kun blive gemt så længe, det er relevant for produktionen af pas. Herefter slettes det, og fingeraftrykket vil kun fremgå af chippen i passet. Fingeraftryk vil ikke blive brugt i anden sammenhæng end i forbindelse med produktion af pas.

Nej politiet har ikke adgang til fingeraftrykkene.

Personer, som det varigt ikke er muligt at optage fingeraftryk fra, er undtaget fra kravet om fingeraftryk.

Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk af pegefingrene, vil der kunne optages aftryk af andre fingre. Er det midlertidigt umuligt at optage aftryk af nogen fingre, kan der udstedes et midlertidigt pas, som gives for det tidsrum, rejsen varer.

Du skal medbringe et papir-pasfoto og ellers kan du få taget pasfotoet i Borgerservice, hvis du ønsker det.

Hvis du har mistet dit pas, skal du medbringe original dåbsattest, navneattest eller fødselsattest. Hvis dit personnummer ikke står i dit nuværende pas, skal du medbringe dokumentation for dit personnummer - f.eks. sundhedskort. Hvis dit navn for nyligt er ændret i forbindelse med vielse og lignende, skal du medbringe dokumentation af rette navn.

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Gå til Udenrigsministeriets hjemmeside

Du kan bestille en ny dåbsattest i dit nuværende bopælssogn. Hvis du ikke ved, hvad dit sogn hedder, kan du gå ind på  sognenes hjemmeside, taste din adresse ind og finde dit sogn.

Sognenes hjemmeside

I særlige tilfælde kan du få nødpas på politistationerne i følgende lufthavne: Billund, København og Tirstrup. Du kan også få nødpas ved grænseovergangen i Padborg.

Fingeraftrykket optages i forbindelse med, at pasansøgningen indleveres i Borgerservice. I Borgerservice er der opstillet en fingeraftryksscanner, hvor man både kan afgive sit fingeraftryk og sin underskrift.

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island) er det ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis for, hvem du er, ved overnatning på hoteller og lignende. Når du rejser udenfor Norden skal som dansk statsborger medbringe dit pas.

Du kan læse nærmere om, hvornår du skal medbringe dit pas, og hvornår du ikke nødvendigvis behøver at have et pas med, når du rejser til udlandet på borger.dk's side om pas

Der kan ikke udstedes provisorisk pas, hvis et pas er til visering og pågældende skal rejse i den periode passet ikke er tilgængeligt, medmindre at betingelserne vedrørende ekstrapas tillige er opfyldt.

(Se under punktet: 'Kan man få et ekstra pas og hvad koster det?')

Du kan få forlænget dit pas, hvis du ikke kan nå at få et nyt pas, inden du skal rejse. Du skal henvende dig personligt i kommunen og medbringe dit pas. Passet må ikke være udløbet for mere end 3 måneder siden. Hvis passet er til et barn: husk at hvis både mor og far har forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

Du kan få et ekstra pas, hvis dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du ønsker at rejse til. I forbindelse med arbejde skal der være en arbejdsgivererklæring. Normalt kan du ikke få ekstra pas til turistrejser.

Prisen er den samme, som for almindeligt pas.

Nej, det er en betingelse for udstedelse af pas, at pasansøgeren afgiver sit fingeraftryk. Hvis man nægter at afgive sit fingeraftryk, vil man ikke få udstedt et pas.

Du kan få et nødpas, hvis dit pas er udløbet for mindre end tre måneder siden, og du ikke kan nå at få lavet et almindeligt pas, inden du skal rejse. Du skal henvende dig personligt i kommunen, for at få et nødpas.

Som udgangspunkt skal enhver, der ansøger om at få udstedt et pas, afgive sit fingeraftryk. Dette gælder dog indtil videre ikke børn under 12 år.

Børn og unge under 18 år skal have deres eget pas, når de rejser til udlandet. De skal møde personligt op på kommunen uanset alder. Har både mor og far forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på ansøgningen.

Fra 1. januar 2012 skal du afgive fingeraftryk, når du skal have nyt pas. Du behøver ikke nyt pas, hvis dit gamle pas stadig er gyldigt. Du skal selv undersøge, om et pas uden fingeraftryk er gyldigt i det land, du skal rejse til. Kontakt landets ambassade.

Leveringstiden vil være den samme som tidligere. Som før er det dog en god idé at indgive sin ansøgning i god tid og senest 14 dage før, man skal bruge sit pas.