UNX • Ung Nord10

UNX er for dig, der ønsker at tage en gymnasial uddannelse.

Har du brug for et år til at finde ud af, hvad du vil senere, eller har du brug for at dygtiggøre dig til en bestemt uddannelse?

På UNX vil du møde udfordringer, overraskelser, medbestemmelse samt faglig udfordring og fordybelse. 

UNX er placeret på Nørrevangsskolen. Vi er en selvstændig enhed med egne lærere, der i samarbejde med blandt andet Randers Ungdomsskole og Randers Statsskole giver dig fundamentet til at påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse.

I 10. klasse skal du have mindst 28 lektioner pr. uge. Udover de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk og samfundsfag) kan du vælge tysk, fysik/kemi, fransk og spansk. Vælger du ingen af tilbudsfagene så skal du have lektiecafé.

Linjefag på UNX

  • E-sport 
  • Idræt
  • Psykologi
  • Kunst og medie
  • Science