UTX • Ung Tirsdalen10

På UTX får du et 10. klassetilbud, der forbereder dig til en gymnasial ungdomsuddannelse.

UTX er fysisk placeret på Tirsdalens Skole i Randers Syd. Tirsdalens Skole er en overbygningsskole med ca. 500 unge fra 7.-10. klasse.

Tilbuddet er til dig, der har et ønske om at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Det kunne være STX, HTX, HHX, EUX eller HF. Med et år på UTX får du mulighed for at styrke din faglige og personlige udvikling og øve dig i de studiekompetencer, som en gymnasial ungdomsuddannelse kræver. Studiekompetencer er din evne til at strukturere din hverdag og nå dine mål.

For at blive klogere på gymnasielivet har UTX indgået et tæt samarbejde med Paderup Gymnasium, der ligger i umiddelbar nærhed af Tirsdalens Skole. Samarbejdet består af en obligatorisk brobygningsuge samt andre aktiviteter hen over året. Du vil gennem skoleåret få grundig vejledning af skolens UU-vejleder og blive afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige for dig.

Fagrække

På UTX arbejder du med den faglighed, du får brug for på den gymnasiale ungdomsuddannelse, du efterfølgende vælger.

Skemaet indeholder i alt 28 ugentlige lektioner, og du vil komme til at have fag i følgende fagrække:

  • Obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og idræt.
  • Valgfag: I samarbejde med Randers Ungdomsskole tilbyder UTX forskellige valgfag, som understøtter din faglige, personlige og sociale udvikling.

Udlandsrejse

Derudover rejser UTX en uge til udlandet, hvor du får mulighed for at få én på opleveren sammen med dine nye kammerater.

Hos UTX tager vi dine drømme seriøst, og når du er motiveret for at lære, kan vi i fællesskab flytte dig rigtig langt. Vi tager udgangspunkt i DIG, og du får mulighed for at nå de mål, du sætter dig.