Eliteidrætsskoler

Eliteidrætsskolen er en folkeskole for elever i 7.-10. klasser, der gerne vil kombinere eliteidræt med deres skolegang.

Når man er eliteidrætsudøver, har idrætten et meget stort fokus. Alligevel er det dog således, at det kun er de færreste eliteidrætsudøvere, som kan leve af deres idræt på længere sigt. Derfor er det centralt at eliteidrætsudøverne i Randers Kommune får en uddannelse og sætter sig mål for en fremtidig karriere.

Randers Talent og Elite arbejder ud fra Team Danmarks filosofi om "Det hele menneske". Det er hermed målet, at eliteidrætsudøveren udvikler en lang række kompetencer - både "på og udenfor banen". Randers Talent og Elite lægger derfor vægt på, at udøverne skal kunne kvalificere sig til en civil erhvervskarriere sideløbende med, at de udvikler deres elitesportskarriere.

Et job eller en uddannelse giver udøverne mulighed for at erhverve sig vigtige kompetencer, som supplerer de kompetencer, som udøveren får via elitesportskarrieren. Det er derfor et centralt mål for Randers Talent og Elite i samarbejde med klubberne løbende at skabe fleksible job- og uddannelsesmuligheder til elitesportsfolk, så en aktiv elitesportskarriere kan kombineres med job eller uddannelse.