Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. Dette gælder også, hvis dit barn er indmeldt i privat pasning/privat institution.

Dog ydes der IKKE rabat til pladser i fritids- og juniorklubber samt juniorklubber på skolerne samt SFO på private skoler.