Science Camp for 7. klasser

Elever i 7. klasse med interesse for naturvidenskabelige fag kan deltage i Science Camp i april og maj 2023

Vi vil i løbet af to eftermiddage og en hel dag sammen forske i biogas og se et biogasanlæg i funktion og blive klogere på, hvordan energien når ud til husstandene.

I Randers er klimasikring også aktuelt. Vandstanden stiger, hvor tiltagene i Fjordbyen bl.a. skal afhjælpe dette.

Campen består af tre samlinger:

Samling 1: Denne eftermiddag laver vi vores eget mini biogasanlæg.

Samling 2 - Heldagstur til Lemvig: Her skal du besøge Klimatoriet, Lemvig Biogasanlæg, og se hvordan Lemvig har arbejdet med klimasikring.

Samling 3: Denne eftermiddag skal vi teste vores mini biogasanlæg og påbegynde forsøgene med klimasikring.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt:

Info og SMS udsendes ugen før hvert enkelt arrangement.

Klik her for tilmelding

Deadline for tilmelding er den 19. april 2023