For 7. klasser

Her er et tilbud til elever i 7. klasse, der afholdes i april og maj 2020. Har du særlig interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag, så deltag i fire samlinger, hvor vi fordyber os i forskning, produktion af biogas og fødevarernes indhold af proteiner, kulhydrater og fedt.

Alle eleverne mødes fælles på Randers Realskole Fabers Alle 2 til to samlinger, hvor der bygges biogasanlæg i faglokaler og gøres forberedelser til besøget hos Forsøg- og forskningscenter Foulum under Aarhus Universitet. To samlinger i april kl. 17:00-20:00 og to heldagssamlinger i maj, hvor man blandt andet besøger Dansk kvægforskningscenter og Forsøg- og forskningscenter Foulum under Aarhus Universitet. Der er afhentning og aflevering på busterminalen i Randers.

Tilmeldingen foregår på Randers Ungdomsskoles hjemmeside og er åben i perioden 13.januar til 20. marts 2020.

Info og SMS udsendes ugen før hvert enkelt arrangement.