Science Camp for 8. klasser

Dette er et tilbud til elever fra 8. klasse med både evner og vilje til at arbejde i dybden med emner inden for de naturvidenskabelige fag.

Campen for 8. klasserne forudsætter et solidt fagligt standpunkt og et stort engagement. Til gengæld tilbyder vi unikke faglige oplevelser og udfordringer samt sociale fællesoplevelser.

Der vil fra september til februar være fire eftermiddage/aftensamlinger, en todages camp med overnatning og en tredages camp med overnatning. Undervisningen vil foregå i moderne faglokaler og suppleres med virksomhedsbesøg og fælles oplevelser af såvel social som faglig karakter.

Program

Tirsdag den 21. september
Intro-arrangement på Randers Naturcenter. (eftermiddag/aften)

Uge 41
Besøg hos Steno Museet i Århus (eftermiddag/aften)

Lørdag og søndag 6-7. november
Første camp på C. La Cours Skole, Randers Statsskole og Paderup Gymnasium.

Uge 47
Besøg på IFA - Aarhus Universitet og Institut for Datalogi. (eftermiddag/aften)

Uge 4 2022
Foredrag med en naturfaglig person (aften)

Fredag, lørdag og søndag den 4.-6. februar 2022
Anden camp på Randers Realskole og Randers Statsskole med afslutning på HTX Tradium i Randers.

Info og SMS udsendes ugen før hvert enkelt arrangement.

Tilmelding

OBS: Der er plads til 50 elever på holdet om året.