For 9. klasser

Science Camp Sorø er et fantastisk tilbud til elever i 9. klasserne i Randers Kommune - elever med særlig interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag.

I efteråret 2013 blev der første gang afholdt en camp hos ScienceTalenterne på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø.

Der er ny camp i september 2020.

Målgruppe: Dette er et tilbud til elever fra 9. klasse med både evner og vilje til at arbejde i dybden med emner inden for de naturvidenskabelige fag. Der forudsættes et solidt fagligt standpunkt og et stort engagement. Til gengæld tilbyder vi unikke faglige oplevelser og udfordringer samt sociale fælles-oplevelser.

Formålet med campen: Formålet er at give en udvalgt elevgruppe faglige udfordringer og oplevelser på et niveau og inden for nogle rammer, som ikke vil kunne opleves i den daglige undervisning. Samtidig bygges der videre på et socialt netværk blandt naturvidenskabeligt interesserede elever.

Science Camp Sorø er et samarbejde mellem C. la Cours Skole, Randers Real­skole, Randers Ungdomsskole, Randers Kommune og Sciencetalenter i Sorø.

OBS: Der er plads til 24 elever på holdet om året.

Info og SMS udsendes ugen før arrangementet.