Science Camp for 9. klasser

Science Camp Sorø er et fantastisk tilbud til elever i 9. klasserne i Randers Kommune - elever med særlig interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag.

Der bliver afholdt en camp hos ScienceTalenterne på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø.

Science Camp Sorø er et samarbejde mellem C. la Cours Skole, Randers Real­skole, Randers Ungdomsskole, Randers Kommune og Sciencetalenter i Sorø.

OBS: Der er plads til 24 elever på holdet om året.

Info og SMS udsendes ugen før arrangementet.

Tilbuddet er til elever fra 9. klasse med både evner og vilje til at arbejde i dybden med emner inden for de naturvidenskabelige fag. Der forudsættes et solidt fagligt standpunkt og et stort engagement. Til gengæld tilbyder vi unikke faglige oplevelser og udfordringer samt sociale fællesoplevelser.

Formålet med campen er at give en udvalgt elevgruppe faglige udfordringer og oplevelser på et niveau og inden for nogle rammer, som ikke vil kunne opleves i den daglige undervisning. Samtidig bygges der videre på et socialt netværk blandt naturvidenskabeligt interesserede elever.