Randers Specialskole

Randers Specialskole er en kommunal specialskole med ca. 270 elever i 0.-10. klasse fordelt på tre afdelinger.

Eleverne på Randers Specialskole har det til fælles, at de alle placerer sig langt under normalområdet i forhold til funktionsniveau og derfor har behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale.

For alle eleverne er problematikkerne kendetegnet ved at være vedvarende, indgribende og afgørende for funktionsniveauet.

For at imødekomme elevens specifikke funktionsniveau tilrettelægges undervisningen i høj grad på baggrund af de kommunespecifikke fag.

Visitationen til Randers Specialskole foregår gennem den daginstitution eller skole, som barnet er indskrevet i.