Specialskoler

Randers Kommune har to specialskoler. For at blive optaget på en af specialskolerne, skal barnet visiteres dertil.

Visitationen til specialskoler foregår gennem den daginstitution eller skole, som barnet er indskrevet i.

Pr. 1. august 2020 bliver Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen lagt sammen til én specialskole.

Firkløverskolen

Borup Byvej 14
8920 Randers NV
Telefon: 8915 5900
E-mail: firkloeverskolen@randers.dk
Hjemmeside: firkloverskolen.randers.dk

Firkløverskolen er et tilbud under Randers Kommune til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD. Skolen har også en afdeling i Mørke.

Vesterbakkeskolen

Blommevej 50
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 4289
E-mail: vesterbakkeskolen@randers.dk
Hjemmeside: vesterbakkeskolen.randers.dk

Vesterbakkeskolen er en specialskole med SFO og modtager børn med behov for vidtgående specialundervisning. Målgruppen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, autisme og udviklingsforstyrrelser. På tværs af disse diagnoser er kendetegnet for målgruppen, at de alle har en grad af mental retardering.
Vesterbakkeskolen modtager både børn fra Randers Kommune og nabokommunerne.

Oust Mølleskolen

Oust Møllevej 25
8920 Randers NV
Telefon: 8915 4900
E-mail: oust.moelleskolen@randers.dk
Hjemmeside: oustmolleskolen.randers.dk

Oust Mølleskolen er for normaltbegavede 6-12 årige børn, som af forskellige grunde ikke trives og/eller kan rummes i normalt folkeskoleregi, f.eks. på grund af store adfærdsmæssige og psykiske problemer.

Specialindsats for børn og unge Mellerup

Støvringgårdvej 43, Mellerup
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 7400