Specialskoler

Randers Kommune har fire specialskoler. For at blive optaget på en af specialskolerne, skal barnet visiteres dertil.

Visitationen til specialskoler foregår gennem den daginstitution eller skole, som barnet er indskrevet i.

Blommevej 50
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 4289
E-mail: vesterbakkeskolen@randers.dk

Vesterbakkeskolen er en specialskole med SFO og modtager børn med behov for vidtgående specialundervisning. Vesterbakkeskolen er beliggende i Randers og modtager både børn fra Randers Kommune og nabokommunerne.

Læs mere på Vesterbakkeskolens hjemmeside.

Oust Møllevej 25
8920 Randers NV
Telefon: 8915 4900
E-mail: oust.moelleskolen@randers.dk

Oust Mølleskolen er for normaltbegavede 6-12 årige børn, som af forskellige grunde ikke trives i normalt folkeskoleregi.

Læs mere på Oust Mølleskolens hjemmeside.

Borup Byvej 14
8920 Randers NV
Telefon: 8915 5900
E-mail: firkloeverskolen@randers.dk

Firkløverskolen er et tilbud under Randers Kommune til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD.

Skolen har udover Randers også afdeling i Mørke.

Læs mere på Firkløverskolens hjemmeside.

Støvringgårdvej 43, Mellerup
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 6400

Hovedparten af eleverne på Mellerup Skolehjem er børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis autisme, ADHD eller OCD.

Eleverne er børn og unge i alderen 6-18 år præget af store sociale og følelsesmæssige udfordringer. Deres erfaringer, når de kommer til Mellerup, er ofte en skolegang præget af massive vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge, og mange har desuden store indlæringsproblemer.