Specialskoler

Randers Kommune har fire specialskoler. For at blive optaget på en af specialskolerne, skal barnet visiteres dertil.

Visitationen til specialskoler foregår gennem den daginstitution eller skole, som barnet er indskrevet i.