Konference om unge, trivsel og uddannelse

Formålet med konferencen er at italesætte udfordringer og identificere mulige løsninger på at få flere unge i Randers til at tage en ungdomsuddannelse.

På konferencen vil man udover borgmester Torben Hansen kunne høre forsker Nanna Friche fra center for ungdomsforskning bidrage med forskningsbaseret viden om emner som præstationskultur, trivsel og uddannelsesvalg.

Konferencen er åben for alle med interesse for uddannelsesområdet.

Det koster ikke noget at deltage.

Konferencen afholdes d. 26. februar 2020 fra kl. 14.00-17.00 i auditoriet på VIA på Jens Otto Krags plads 3, 8900 Randers C.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Har du spørgsmål, så kontakt Ole Flindt Højberg på mail: ole.flindt.hoyberg@randers.dk.

Program

  1. Velkomst og introduktion til dagens emne. Borgmester Torben Hansen
  2. Unges aktivitets- og søgemønstre i Randers. Forvaltningen i Randers Kommune
  3. Unge og ungdomsuddannelser – herunder emner som præstationskultur, trivsel og uddannelsesvalg. Nanna Friche, Ph.d., Lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
  4. De unges stemme – dialog med unge fra ungdomsuddannelserne i Randers
  5. Diskussion af udfordringer, mulige løsninger og samarbejdsmuligheder på tværs af aktører
  6. Opsamling og tak for i dag