Kombineret ungdomsuddannelse

Kombineret ungdomsuddannelse er for dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men ikke har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.

Du får en kort uddannelse, der gør dig klar til at tage arbejde. Afhængigt af hvor du bor, kan du følge uddannelsen inden for bestemte erhvervstemaer. Erhvervstemaer i Randers er fx:

  • Aktiv Borgerstøtte
  • Landbrug og naturpleje
  • Grøn vedligehold
  • Handel og service
  • Køkken og kantine
  • Lager og logistik
  • Idræts- og naturpædagogik
  • Handel, kundeservice og IT

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse.

Gennemfører du uddannelsen, får du bevis for, at du erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt, og du kan søge job inden for det pågældende erhverv.

Uddannelsen giver dig også forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse. Typisk kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for det område, du har arbejdet med i dit erhvervstema.