El-installatør

Som el-installatør lærer du at planlægge, implementere og varetage driften af systemer inden for stærkstrøm og elforsyning.

På uddannelsen til el-installatør får du undervisning i elektroteknik, forsynings- og installationsteknik, styrings- og reguleringsteknik samt datatransmissionsteknik. Du lærer også om, hvad det vil sige at have egen virksomhed.

Uddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del, en valgfri del og en praktikperiode.

Emneområderne for de obligatoriske elementer er:

  • Installationstekniske basiselementer, herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.
  • Virksomhedsemner, som indeholder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation som el-installatør. Den får du ved at gå op til nogle særlige autorisationsprøver, som bliver afholdt af skolerne.