Energiteknolog

Energiteknologer kan varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer.

På uddannelsen til Energiteknolog bliver du uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer, samt industriens procesanlæg. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del, en valgfri del, et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt.

I den obligatoriske del får du undervisning i:

  • byggeteknik.
  • automatik.
  • installationer.
  • vedvarende energikilder.
  • innovation.
  • forretningsforståelse.
  • projektledelse.