Handelsøkonom

På uddannelsen lærer du bl.a. at håndtere indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.


På handelsøkonomuddannelsen får du viden om salg, strategi og markedsføring samt erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. Desuden lærer du om handelsvirksomhedens organisering og styring og at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, ligesom du lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Uddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del, en valgdel (speciale), en længere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

  • Kommunikation
  • Virksomheden
  • Marked og samfund
  • Handel