Optometrist

Uddannelsen i optometri giver dig viden om øjet og synet. Du lærer at undersøge øjet, at foretage synsprøver og at vejlede kunder.

Optometristuddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl. Du lærer at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler samt at rådgive og vejlede kunden i sit valg af synshjælpemiddel. Du bliver også undervist i visuel videnskab, hvor du lærer om det visuelle systems struktur.

Uddannelsen indeholder 8 kerneområder:

  • humanvidenskab, hvor du lærer om kroppens opbygning, sygdomme og psykologi.
  • optometri, hvor du lærer om brillelinsers egenskaber, kontaktlinser og svagsynsoptik.
  • visuel videnskab, hvor du får en forståelse af øjet og det visuelle systems strukturer og funktion samt relationer til resten af kroppen.
  • grundlæggende videnskab, herunder bl.a kemi, biologi og videnskabelig metode.
  • brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor du bl.a. lærer om brilleglasteknologi og kvalitetssikring samt får anden produktkendskab.
  • optik.
  • okulær patologi og farmakologi.
  • lovgivning og handel.

Uddannelsen varer tre og et halvt år og er fordelt på syv semestre. Du er i lønnet praktik i sammenlagt halvandet år.