Pædagog

På pædagoguddannelsen lærer du at arbejde med børn, unge eller voksne. Du har skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder.

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Uddannelsen indeholder en fællesdel, en specialiseringsdel og fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter. Du får også indsigt i den pædagogiske professions samfundsmæssige og historiske betydning. I specialiseringsdelen får du tildelt en af de tre specialiseringer med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker. De tre specialiseringer er:

  • dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-5-årige og handler om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
  • skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige og udover børn og unges udvikling, trivsel og læring også sætter fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion.
  • social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder eller med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Uddannelsen varer i alt tre og et halvt år.