Produktionsteknolog

Som produktionsteknolog kan du at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion.

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Uddannelsen er en kort, videregående erhvervsakademiuddannelse, som varer to år og består af en obligatorisk del, en valgdel (speciale), en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den obligatoriske del er tilrettelagt inden for følgende emneområder:

 • Metode, herunder teknologiforståelse, internationalisering, analytisk problemløsning og IT
 • Produktudvikling, herunder produktudvikling og livscyklusanalyse
 • Konstruktion, herunder statik og styrkelære, konstruktionselementer, strømningsteknik, termodynamik og konstruktionsmetodik
 • Teknisk dokumentation, herunder teknisk tegning, tegningssystemer og teknisk marketing
 • Materiale- og fremstillingsteknologi, herunder materialer, fremstillingsprocesser, materialeprøvning samt måleteknik og udstyr
 • Automatisering, herunder styring og regulering samt automatiske anlæg
 • Virksomhedsteknik, herunder ledelse og samarbejde, organisation, virksomhedsøkonomi, projektstyring, kvalitetsstyring, miljøstyring samt salg og service
 • Produktionsteknik, herunder produktionssystemer, metodestyring og logistik

Du kan vælge mellem følgende specialer på uddannelsen til produktionsteknolog i Randers:

 • Industrielt design og bæredygtighed
 • Produktions- og procesoptimering
 • Produktudvikling