Psykomotorikuddannelsen

Psykomotorikuddannelsen tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed.

Psykomotorikuddannelsen kombinerer viden om sundhed, pædagogik og psykologi.

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, praksisundervisning og praktik. Din egen krop inddrages aktivt i de psykomotoriske praksisfag. Du får undervisning i sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.

Som færdiguddannet kan du arbejde med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt med at behandle og undervise både børn og voksne.

Uddannelsen varer tre og et halvt år og er delt op i syv semestre.