Serviceøkonom

Serviceøkonomer beskæftiger sig med serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme samt hotel og restaurant.

På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer samt kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen. Du får viden om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomiske strukturer og forretningsbetingelser. Uddannelsen udvikler også dine kommunikative, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer.

Uddannelsen er en kort, videregående erhvervsakademiuddannelse, som varer to år og består af en obligatorisk del, en valgdel (speciale), en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

  • Servicebranchen
  • Organisationsudvikling
  • Forretningsudvikling
  • Serviceøkonomi
  • Kommunikation
  • Samfundsvidenskabelig metode

Du kan vælge mellem følgende specialer på serviceøkonomuddannelsen i Randers:

  • Hotel- og restaurant management
  • Sport og event management
  • Turisme og oplevelser