Sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen lærer du at give professionel sygepleje, herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende.


Sygeplejerskeuddannelsen indeholder både medicinske og psykologiske fag og foregår som en vekslen mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning.

Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. Du kommer til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb og ser på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Du får også undervisning i sundhedsvidenskabelige fag (f.eks. folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode), naturvidenskabelige fag (f.eks. biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi), humanistiske fag (f.eks. psykologi, kommunikation, filosofi og etik) og samfundsvidenskabelige fag (f.eks. sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura).

Den kliniske undervisning finder sted på afdelinger i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet.

Uddannelsen varer i alt tre og et halvt år, hvoraf den kliniske undervisning varer i alt halvandet år.