Uddannelsespligt

Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, job eller i gang med uddannelsesrelevante aktiviteter.

Du opfylder uddannelsespligten:

  • Hvis du er i fuldtidsuddannelse.
  • Hvis du er i privat uddannelse.
  • Hvis du er i lønnet beskæftigelse mindst 18 timer pr. uge.
  • Hvis du er i forpraktik el. trainee-forløb.
  • Hvis du er i et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ovenstående skal være aftalt mellem dig, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og skrevet i din uddannelsesplan.

Du opfylder pligten ved at følge din uddannelsesplan.

Manglende overholdelse af pligten kan medføre at udbetaling af ungeydelsen stoppes.