Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser i Randers Kommune

I Randers er der et tæt og velfungerende samarbejde mellem skoleforvaltningen og de lokale ungdomsuddannelser. Det kommer til udtryk i en lang række aktiviteter, der afvikles i samarbejde mellem parterne.

Nedenstående viser i oversigtsform de aktiviteter, som folkeskolerne og ungdomsuddannelserne afvikler i fællesskab.

Uddybende spørgsmål til oversigten og de enkelte aktiviteter kan rettes til UU Randers på tlf. nr. 8915 4747

Navn

Årgang

Indhold

Ansvarlig/tovholder

Måned - afvikling

Måned - tilmelding

Valgfrit/obligatorisk

Videnskabsklubben

4.-6.

Indsigt i naturvidenskab og naturvidenskabelig metode

https://www.videnskabsklubben.dk/

Randers Ungdomsskole

 

 

Elevernes fritid

 

Byg-et-hus

4.-6.

Praktiske byggeopgaver – hus i miniformat.

https://tradium.dk/vejledning/byg-et-hus/

Skolernes Udviklingscenter og Tradium (EUD)

 

 

Valgfrit for skoler

Science Camp

7.-9.

Faglige udfordringer indenfor naturvidenskabelige fag gennem undervisning på ungdomsuddannelser.

https://www.randers.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskoler/science-camp-randers/om-science-camp-randers/

Randers Ungdomsskole

 

 

Elevernes fritid

 

Edison

7.

Landsdækkende opfinderkonkurrence m. koncept- og produktudvikling i både teori og praksis.

Skolernes Udviklingscenter

Oktober-november

Juni

Valgfrit for skoler

Mastermind Challenge

8.

Løsning af opgave pba. undervisning på ungdomsuddannelser.

https://tradium.dk/events/mastermind/

Randers Ungdomsskole

Oktober-november

August

Valgfrit for skoler

Praksisfagligt valgfagssamarbejde

7.-8.

Undervisningsforløb som del af obligatoriske valgfag afholdes på erhvervsskolerne

Skolernes Udviklingscenter, Tradium og Sosu-skolen

Januar-juni

August

Obligatorisk for skoler

 

Obligatorisk brobygning

8.

Introkurser for alle elever i 5 dage. To uddannelser i 2 eller 3 dage.

UU og ungdomsudd.

Februar-marts

December

Obligatorisk for skoler

 

Skills stafet

8.

Håndværksmesterskaber m. praktiske øvelser.  https://tradium.dk/events/skills-stafetten/

Tradium (EUD)

Oktober-november

August

Valgfrit for skoler

Uddannelsesaftener for elever/forældre

8.-10.

Præsentation af lokale ungdomsuddannelser hhv. EUD og GYM-aften. 

UU og ungdomsudd.

November

November

Valgfrit for skoler

Virksomhedsuge

8.

Gruppebaserede praktikforløb på lokale virksomheder.

https://www.randers.dk/borger/skole-og-uddannelse/ungeindsats-og-uddannelsesvejledning/virksomhedsuger/

UUR og Skolernes Udviklingscenter.

Fordelt over hele skoleåret.

Juni årsplan udsendes.

Obligatorisk for skoler

 

Fagforeningsbesøg

7-10.

LO repræsentanter orienterer om fritidsjobs, den danske model og arbejdsmarkedsforhold

3F og UUR

December-marts

September

 

Valgfrit for skoler

Frivillig brobygning

9.

Eleverne kan vælge forløb fra 2-10 dage.

UU og ungdomsudd.

Oktober

August

Valgfrit for skoler

Ung-til-ung

9.

Elever på ungdomsuddannelser fortæller egne historier om uddannelsesvalg og livet på ungdomsuddannelserne.

UUR

September-oktober

Juni årsplan udsendes

Obligatorisk for skoler

Sprogstrategi-projekt

9.

Sproglærere i udskoling og ungdomsuddannelser udvikler undervisning og aktiviteter

HHX

Afventer

Afventer

Valgfrit for skoler

Obligatorisk brobygning

10.

Obligatorisk 5 dage og frivillig op til 5 uger.

UU og ungdomsudd.

Oktober (m.m.)

August

Obligatorisk for skoler

 

Faglig udveksling

Udskoling

Faglærere i hhv. udskoling og ungdomsuddannelser matches, iagttager hinandens undervisning og erfaringsudveksler

UUR matcher Skoleledere og uddannelsesledere

Oktober-januar

Juni - ledermatch

Obligatorisk for skoler