Uddannelsesaften 2023 og åbent hus

Du har gode muligheder for at blive klogere på de mange ungdomsuddannelser, der tilbydes i Randers.

Ungdommens Uddannelsesvejledning og de lokale ungdomsuddannelser inviterer alle interesserede til uddannelsesaftener i Arena Randers. Det er din mulighed for at blive klogere på de mange ungdomsuddannelser, der tilbydes i Randers. 

Uddannelsesaftenerne bliver afholdt over to aftener midt i november 2023.

Erhvervsuddannelserne præsenteres den 8. november.

Gymnasiale uddannelser præsenteres den 13. november.

Yderligere informationer om arrangementerne vil fremgå af opslag, annoncer og pjecer, der bliver gjort tilgængeligt omkring efterårsferien 2023. 

Åbent hus 2024

Tradium EUD/EUXLørdag den 18. november 2023 kl. 10.00-14.00 og torsdag den 18. januar 2024 kl. 16.00-18.00

Paderup GymnasiumMandag den 15. januar 2024 kl. 19.00-21.00 og lørdag den 3. februar 2024 kl. 10.00-12.00 (for efterskoleelever) 

Randers HF & VUC: Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 17.00-19.00 og lørdag d. 3. februar 2024 kl. 11.00-13.00 (for efterskoleelever) 

Randers Statsskole: Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 19.00-21.00

Tradium HHX, HTX: Torsdag den 18. januar 2024 kl. 16.00-18.00

SOSU Randers: Aftales individuelt ved kontakt til skolen

VIA University College: Uge 8 2024

Erhvervsakademi Dania: Dato på vej