Hesteassisteret terapi i Kallehavegård Rideklub

Hesteassisteret terapi tilbydes til sensitive børn og børn med særlige behov. Alder: 3-18 år

Tid:

Mandage og tirsdage i tidsrummet kl. 11-16 eller efter aftale.

En undervisning er 45-60 min. afhængig af antal deltagere.

Der kan startes hold op efter behov.

Mødested:

Kallehavegård Rideklub
Kallehavevej 4, 8940 Randers

Program:

Hesteassisteret terapi er en sansenær og kropsorienteret behandlingsform, hvor hesten bruges som et aktivt redskab.

Det er en terapiform, hvor du er i bevægelse, så du ikke ”er oppe i hovedet” hele tiden, men ved at være tæt på hesten kommer ”ned i kroppen”.

Dermed kan du få en større sammenhæng mellem det du føler og tænker, og det du mærker i din krop.

Forplejning:

Der er mulighed for forplejning i rytterstuen v. selvbetjening. Betaling via MobilePay.

Pris:

Hold: 825 kr. om måneden for undervisning en gang om ugen.

Enetimer: 2100 kr. om måneden for enetimer en gang om ugen.

For nærmere info, kontakt Anna tlf. 71 94 38 68

Personale:

Der vil være støtte til rådighed ift. ridning og undervisning.

Maxantal:

Maks. 3 personer på et hold.

Målgruppe:

Sensitive børn og børn med særlige behov.

Sensitive børn og børn med særlige behov kan opnå en indre ro, og få redskaber til at tackle og rumme situationer i hverdagen med hesteassisteret terapi.

Læs mere om målgruppen for hesteassisteret terapi på Kallehavegård Rideklubs hjemmeside og på Facebooksiden: Hesteassisteret terapi.

Der er ikke mulighed for at blive liftet op på hesten.

For mere info kontakt Anna: tlf. 71 94 38 68.

Busforbindelse:

Bus 18 kører fra Randers til Kallehavegård, alternativt kan andre transportmuligheder benyttes fx Flextaxa.

Tilmelding til kontaktperson:

Anna tlf. 71 94 38 68

Handicaptilgængelighed

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol

Til Hesteassisteret terapi er der ikke mulighed for at deltage, hvis man har fysisk handicap, er kørestolsbruger, og har brug for lift.

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten

Ja der er masser af plads inde og ude, så du kan trække dig væk, hvis du behov for det. 

Link til rideskolens hjemmeside:

Kallehavegård Rideklub