Hesteassisteret terapi i Stevnstrup Rideklub

Hesteassisteret terapi tilbydes til sensitive børn og børn med særlige behov. Alder: 5-12 år

Tid:

Torsdage kl.14:30-15.15: hold for 5-8 årige - pris 750,- om måneden

Torsdage kl.15:30-16:30: hold for 9-12 årige – pris 750,- om måneden

 

Terapiforløb som enetimer efter aftale - pris 1800,- om måneden for 1 gang om ugen

Der er hold i alle hverdage i dagtimerne og der kan startes hold op efter behov.

Mødested:

Stevnstrup Rideklub
Skovbrynet 2, Stevnstrup
8870 Langå

Program:

Hesteassisteret terapi er en sansenær og kropsorienteret behandlingsform, hvor hesten bruges som et aktivt redskab.

Det er en terapiform, hvor du er i bevægelse, så du ikke ”er oppe i hovedet” hele tiden, men ved at være tæt på hesten kommer ”ned i kroppen”.

Dermed kan du få en større sammenhæng mellem det du føler og tænker, og det du mærker i din krop.

Se mere på Stevnstrup Rideklubs hjemmeside.

Forplejning:

Medbring selv mad, hvis du har brug for det.

Pris:

Pris 750 kr. om måneden for et hold og 1800 kr. for enetimer 1 gang om måneden.

For nærmere info, kontakt Anna tlf. 71 94 38 68

Personale:

Der vil være støtte til rådighed ift. ridning og undervisning.

Maxantal:

Maks. 4 personer på et hold – og minimum 2 personer.

Målgruppe:

Sensitive børn og børn med særlige behov.

Sensitive børn og børn med særlige behov kan opnå en indre ro, og få redskaber til at tackle og rumme situationer i hverdagen med hesteassisteret terapi.

Læs mere om målgruppen for hesteassisteret terapi på Stevnstrup Rideklubs hjemmeside.

Der er ikke mulighed for at blive liftet op på hesten.

For mere info kontakt Anna: tlf. 71 94 38 68 eller Rebecca tlf. 20 90 31 20

Busforbindelse:

Bus 231 kører fra Randers til Stevnstrup, alternativt kan andre transportmuligheder benyttes fx Flextaxa.

Tilmelding til kontaktperson:

Anna tlf. 71 94 38 68

Rebecca tlf. 20 90 31 20

Handicaptilgængelighed

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol

Nej desværre. Der er ikke kørestolsforhold på rideskolen – der er ingen rampe, lift eller handicap toilet.

Til Hesteassisteret terapi er der ikke mulighed for at deltage, hvis man har fysisk handicap, er kørestolsbruger, og har brug for lift.

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten

Ja der er masser af plads inde og ude, så du kan trække dig væk, hvis du behov for det. 

Link til rideskolens hjemmeside:

https://stevnstrup-rideklub.dk/default.aspx