Svømning i Lavia

Alder 5 år+. Her kan du finde information om svømning på Blicherskolen gennem Klub LAVIA.

Tid og sted:

Svømning foregår i Blicherskolens svømmehal torsdage kl. 16-18.
Haldvej 6, 8981 Spentrup

Vi har lukket i skolernes ferie.

Program:

Vi har tre forskellige hold.
1. hold er for nybegyndere, her må man gerne have sin forældre/hjælper med i vandet. Alle træner individuelt.
2. hold er for det lettere øvede svømmere. På dette hold laves fælles øvelser.
3. hold er et motionshold for øvede og lettere øvede svømmere. Her trænes der ligeledes individuelt.

Pris:

Priser for svømning:
Under 18 år: 415 kr.- halvårligt.
Over 18 år 550 kr. - halvårligt.
Betalingen giver adgang til LAVIA's Bocciatræning (Torsdage) og Wii spil (Onsdage).

Kræver indmeldelse i forening:

Ja, kræver indmeldelse i Randers Handicap Idrætsforening - LAVIA. Betalingen hertil er inklusiv i deltagerbetalingen for svømmeholdet.

Personale:

Tre frivillige instruktører/hjælpeinstruktører.  

Maxantal:

Vi er max 12 på hvert hold.

Målgruppe:

Dette er for alle målgrupper og aldersgrupper. Aktiviteten er således både åben for mennesker med og uden handicap.
Har du brug for hjælp i vandet, skal du selv sørge for at have en hjælper med. 

Busforbindelse:

Bus nr. 235

Tilmelding til kontaktperson:

Ring til Henrik: 31 71 81 67

Handicaptilgængelighed

Toiletforhold:

Der er ikke handicaptilgængelige toiletter i omklædningsrummene.

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol:

Nej ikke til denne svømning. Vi henviser til LAVIA's varmtvandssvømning om mandagen.  

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten:

Du kan gå op af vandet og tage en pause. Alle træner individuelt og i sit eget tempo.