Arrangement for familier med autisme, 9-17 årige - RgF

Lørdag d. 13. november 2021 kl. 12:30-14:30 er der arrangement for familier med autisme i RgF-Hallen. Alder: børn/unge 9-17 år og deres forældre

Tid:

Lørdag d. 13. november 2021 kl. 12:30-14:30

Mødested:

RgF-Hallen, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ

Arrangementet er for familier bosiddende i Randers kommune, med et eller flere børn med autisme. Denne dag i RgF-Hallen giver jer mulighed for, at tale med andre familier med autisme, imens jeres børn leger/hygger sig med forskellige aktiviteter. Aktiviteterne afholdes af dygtige instruktører fra Randers gymnastiske Forening (RgF), som har erfaring med specialhold.

Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem Landsforeningen for Autisme (Randers), Aktivitets- og Fritidskoordinatoren samt Center for Børnehandicap og Autisme, Randers Kommune.

Program:

Kl. 12.30-14:30

Familier med 9-17-årige børn

12.30-12.50: Fællesopstart med velkomst og opstartslege for hele familien. Det er selvvalgt om I som familie ønsker at deltage i dette. 

12.50-14.20: Forskellige aktiviteter - floorball, badminton, klatrevæg, trampoliner, springbaner og forhindringsbane. I spejlsalen vil der være sansemotoriske lege med bl.a. faldskærme, balancetræning og terapibolde. 

Forældrene kan sidde og tale sammen imens deres børn leger/hygger i aktiviteterne.

14.20-14.30: Fælles afslutning 

Midtvejs i hvert modul er der en fælles pause – og der kan naturligvis tages en pause ved behov. Flere af RgF’s dygtige instruktører har erfaring i specialhold og vil deltage ved arrangementet.  

Medbring:

Hver familie er selv ansvarlig for at medbringe noget koldt at drikke til de aktive børn samt kaffe/the og evt. lidt lækkert til arrangementet. 

Tilmelding:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding senest d. 30. oktober 2021.

Tilmelding til autisme.elisabeth.sorensen@gmail.com. Oplys navn, antal deltagere og telefonnr.