Dansk og EDB ved AOF og Hjerneskadeforeningen

Alder 18+. Her kan du læse om dansk og EDB undervisning. Det er for alle med erhvervet handicap.

Tid:

Hver mandag fra kl. 12-13.30.

Mødested:

Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV

Program:

Der undervises i dansk og EDB. Hver kursist undervises på sit udviklingsniveau.

Forplejning:

Vi har gjort det til en hyggelig vane, at vi får en kop kaffe og skiftes til at have en kage med.

Pris:

0 kr. Du skal være tilknyttet til Hjernecenter Randers og visiteret til holdet.

Kræver indmeldelse i forening: 

Nej

Personale:

To undervisere.

Maxantal:

Vi er ca. 10-12 stykker.

Målgruppe:

Mennesker med erhvervet hjerneskade. Det eneste vi kræver er, at du har lyst til at komme, og er forholdsvis selvhjulpen.

Tilmelding til kontaktperson:

Ring til AOF Randers 86 43 00 00.

Busforbindelse:

Bus 2A, 3, 62, 73 og 231 fra Busterminalen.

Link til AOF's hjemmeside med info om holdet:

https://aof.dk/mennesker-imellem/saerlige-hensyn/kompenserende-hjernecenter-h-1-53895https://hjerneskadet.dk/region-midt/randers

Handicaptilgængelighed

Toiletforhold:

Ja, adgang til handicaptilgængelige toiletter.

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol:

Ja.

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig til enerum:

Ja, du kan godt trække dig væk og have en pause. Vi har et stort lokale med flere siddekroge.