Aktiviteter på Hjernecenteret

Hør om de mange forskellige frivillige tilbud du kan finde på Hjernecenter Randers. Kom forbi.

På Hjernecenteret finder du mange forskellige frivillige tilbud. Disse kan du få glæde af uden at du skal visiteres af din sagsbehandler.

Du kan fx gå til madlavning, bevægelseshold, sproggruppe, læse- og stavegruppen, sang-/stemmegruppe, åben cafétilbud, billardhold m.fl.

Mødested:

Hjernecenteret, Bakkevej 1, 8920 Randers NV

Busforbindelse: bus nr. 10, 11 og 62. 

Forplejning og pris:

Der er altid gratis kaffe og the på Hjernecenteret. Du kan også læse dagens avis.

Vores tilbud er gratis, men i forbindelse med madlavning vil der være en egenbetaling på madvarerne.

Personale:

De fleste tilbud drives af frivillige.

Du vil ikke kunne få hjælp til personlig pleje. Du er velkommen til at have en ledsager med til aktiviteterne, hvis du har brug for personlig hjælp.

Hvem henvender vi os til:  

Alle mennesker med erhvervet hjerneskade.

Tilmelding:

Kig forbi til fremskudt rådgivning på Hjernecenteret tirsdage fra 9-12 eller torsdage fra 11.30-15. Her kan du høre mere og tilmelde dig vores tilbud.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til åben rådgivning, kan du kontakte Mette Birkemose på tlf. 28 49 93 91.

Handicaptilgængelighed

Toiletforhold: 

Ja, også handicaptilgængelige toiletter.

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol:

Ja.

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten:

Ja, vi har et frit miljø, og mange lokaler du kan tage en pause i.