Få en oplevelsesven

Mangler du en at dele gode oplevelser med? Du kan søge en frivillig oplevelsesven.

Hvad er en oplevelsesven?  

En oplevelsesven er en frivillig person, som du bliver koblet sammen med. I fællesskabet kan I opleve en masse sammen og nyde hinandens selskab.

Oplevelsesvenner handler om relationer på det personlige plan, der ikke kan løftes som en professionel opgave og heller ikke opfyldes af medbeboere på et bosted.

Hvem kan få en oplevelsesven?

Ordningen er målrettet mennesker med handicap, og som udgangspunkt er det til dig, som ikke kan få bevilliget en ledsagerordning efter servicelovens §45 eller §97.

Oplevelsesven er til dig, der savner en at følges med, når du er ude af hjemmet, fx til fritidsinteresser eller andre oplevelser.

Du kan også melde dig ind i ordningen, hvis du ønsker at modtage besøg i hjemmet.

Hvad kan du lave med en oplevelsesven?

 Eksempler på ting I kan lave sammen:

 • Cykelture
 • Biografture
 • Gåture
 • Oplevelsesparker  
 • Sportsbegivenheder
 • Shopping
 • Fisketure
 • Drikke kaffe og læse avis
 • Museumsbesøg, biblioteksbesøg, osv.  
 • Og meget andet.

I kan finde mange oplevelser her.

Økonomi:

Oplevelsesvenner er en frivillig ordning.

Hvis du som modtager af ordningen beslutter, at I skal foretage jer ting, der har en økonomisk omkostning til entre, transport eller mad, vil det være dig, som modtager af ordningen, der skal betale for begge parter. Du skal dog ikke betale for din oplevelsesvens drikkevarer/snacks/dessert mv.

Fremgangsmåde:

Du tilmelder dig ordningen, og modtager en bekræftelse herpå (se guide til tilmelding nedenfor på siden her).

Hvis det lykkes at finde en oplevelsesven, der matcher dig og dine ønsker, vil du blive kontaktet.

Når du bliver tilbudt en oplevelsesven, skal du invitere din kommende oplevelsesven og din kontaktpædagog eller anden relevant person til et møde. På dette møde snakker du og din oplevelsesven om:

 • Ideer til ting som vi kan lave sammen.
 • Hvor ofte skal vi mødes?
 • Hvor mødes vi henne?
 • Hvem laver aftalerne, gør vi selv det, eller får vi støtte fra fx kontaktpædagog?
 • Hvordan melder vi afbud til hinanden i tilfælde af sygdom?
 • Øvrige forventninger til hinanden?

Forventninger:

Vi vil forsøge at finde en oplevelsesven til dig, men du er ikke garanteret at det lykkes, da muligheden for at få en oplevelsesven afhænger af om der er frivillige oplevelsesvenner. Derfor er der i perioder ikke muligt at få en oplevelsesven.

Lige nu er der et stort ønske om oplevelsesvenner, så derfor vil borgere som bor i eget hjem, og som ikke har familie eller venner i nærheden, bliver prioriteret når der er frivillige oplevelsesvenner. 

Oplevelsesvenner er frivillige, hvilket betyder at du ikke kan få støtte til pædagogisk indsats, pleje eller praktiske opgaver, såsom rengøring.

Tilmelding:

For at tilmelde dig til ordningen skal du eller en pårørende/kontaktperson tage kontakt til Sine.hartmann@randers.dk og oplyse følgende:

 • Fornavn og efternavn.
 • Interesser.
 • Søger du besøg ude af hjemmet eller i dit hjem?
 • Hvad du gerne vil fortage dig med en oplevelsesven?
 • Specifikke ønsker til din kommende oplevelsesven, fx alder eller køn?
 • Hvilken boform du bor i? Egen hus/lejlighed, bosted eller opgangsfællesskab?
 • Den kontaktperson du vil invitere med til et opstartsmøde.
 • Kontaktoplysninger. 

Du er velkommen til at ringe til Sine Hartmann på 30 69 08 27, hvis du har spørgsmål.