Bliv plejefamilie

At være fuldtidsplejefamilie betyder, at et barn eller en ung anbringes hos plejefamilien på fuld tid og indgår som en del af plejefamiliens hverdag.

Når et barn bliver anbragt i en plejefamilie sker det som hovedregel, fordi barnet har behov for særlig støtte, som forældrene ikke kan imødekomme.

Som plejefamilie vil man opleve de glæder, der er forbundet med at tage sig af et andet menneske. Men samtidig skal man være bevidst om, at plejebarnet kun er »til låns«. Børnene er deres forældres børn, og der vil derfor som udgangspunkt være et tæt samarbejde med de biologiske forældre.

Hvis barnet er frivilligt anbragt, kan forældrene desuden til enhver tid bede om at få deres barn hjem. Det kan være vanskeligt at håndtere, når barnet gennem længere tid har været en del af familien.

Sådan bliver man plejefamilie

For at blive plejefamilie, skal man igennem en godkendelsesprocedure. Første skridt er derfor at tage kontakt til Randers Kommune og spørge efter Myndighedscentret. Her kan man høre mere om mulighederne og, hvordan man ansøger.