Døgntilbud

Et handicappet barn kan kræve mange ekstra ressourcer, og i nogle tilfælde er et døgntilbud den bedste løsning for barnet og dets familie.

Familien kan få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Aflastningsophold

Opholdet finder sted på Holberghus, hvor der er lagt vægt på gode oplevelser i trygge omgivelser. Aflastningen kan bruges som et alternativ eller et supplement til pasning i hjemmet. .

Aflastning hos en familie

Hvor ofte barnet er på besøg i aflastningsfamilien vil blive aftalt, men besøgene kan foregå på hverdage, i weekender og i ferier. 

Børn i familiepleje

Hvis man som forælder i en kortere eller længere periode oplever at have svært ved at klare forældre-opgaven, kan det være en mulighed at få barnet anbragt i familiepleje. Anbringelsen kan ske efter familiens eget ønske eller Randers kommune kan beslutte, at barnet skal anbringes, selvom familien ikke ønsker det.

Et handicappet barn bliver typisk anbragt i familiepleje hos nære bekendte/familiemedlemmer (netværksanbringelse) eller hos en fremmed plejefamilie, der er godkendt til at modtage børn.

Døgntilbud

For nogle børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan det være bedst at bo i et døgntilbud. Både for barnet selv og for familien. I Randers Kommune kan børnene bo på Holberghus - enten i afdelingen Stella/Nova eller i afdelingen Ludvig.

For at søge om at få dit barn i et døgntilbud, skal du i første omgang tage kontakt til handicap Randers. Herefter vil det blive vurderet, om et døgntilbud er den bedste løsning.

Støtte i eget hjem

Der er forskellige muligheder for at få støtte i eget hjem, hvis man er forælder til et handicappet barn. Det kan for eksempel være hjælp til at tackle forskellige situationer i hverdagen, eller hjælp til praktiske opgaver.