Legat

Du kan søge et legat fra Helga Sørensens Fond til hjælp for handicappede børn i Randers-området.

Legatet gives som tilskud til afholdelse af sommerferie for de handicappede børn.

På grund af den lave rente og fald i udbyttet kan der i 2018 uddeles ca. 9.000 kr.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade 12, 8900 Randers C eller udfyld ansøgningsskema til Helga Sørensens legat her.

Det udfyldte ansøgningsskema skal indsendes i underskrevet stand til:

Randers Kommune
Social og Arbejdsmarked, Sekretariatet
Laksetorvet
8900 Randers C