Merudgifter ved handicap

Når man har et handicappet barn, kan Randers Kommune hjælpe med at dække de merudgifter, som handicappet medfører.

Hvilken type udgifter, man kan få dækket, varierer meget alt efter hvilket handicap, der er tale om. Men det kan for eksempel dreje sig om udgifter:

  • Til børn der har brug for at være på en speciel kost/diæt
  • Til børn der bliver medicineret i forbindelse med deres funktionsnedsættelse,
  • I forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus
  • Til kørselsgodtgørelse i forbindelse med fritidsaktiviteter, behandling, dagtilbud, m.v.
  • Til handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende samt de udgifter der følger med ved deltagelsen i sådanne kurser.
  • Til ekstraordinære udgifter til tøjvask.  

Når ansøgningen er modtaget vil Myndighed Børn & Unge Handicap vurdere, i hvilket omfang, man kan få dækket udgifterne.

Lone Mouritsen
8915 1396
lone.mouritsen@randers.dk

Mette Bigum
8915 2265
mette.bigum@randers.dk