Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

”Mit liv – Min Plan” er Randers Kommunes borgerrettede udgave af en §141-handleplan. ”Mit liv – Min plan” omtales også som en visuel borgerplan.

Grundlaget for at udvikle en ny borgerplan har været et stærkere borgerperspektiv, hvor der sættes fokus på borgerens tanker, håb og drømme for fremtiden, samt at støtte borgeren i at udtrykke sig herom. ”Mit liv – Min plan” giver den enkelte borger større medindflydelse og ansvar, så borgerplansmødet og dermed selve borgerplanen i højere grad tager afsæt i den enkeltes håb, drømme og behov. På den måde styrkes borgerens motivation for egen udvikling mod så selvstændigt et liv som muligt.

”Mit liv – Min Plan” er for alle borgere over 18 år med et handicap, der modtager et visiteret tilbud inden for voksenhandicapområdet i Randers Kommune.

Ved spørgsmål til ”Mit liv – Min plan” kan der rettes henvendelse til:

Udviklingskonsulent Lise Suhr Pedersen

Mail: lise.suhr.pedersen@randers.dk

Tlf.: 8915 7205