Inspirationsforløb

På inspirationsforløbet præsenteres borgeren for den visuelle handleplan

Forberedelse til kommende handleplansmøde

Inspirationsforløbet er et tilbud til borgere, der modtager mestringsvejledning eller bor på et botilbud. Det er en mulighed for at blive klogere på, hvad der er vigtigt i borgerens liv, og udtrykke dette når det er tid til det årlige handleplansmøde.
Undervejs i inspirationsforløbet udarbejdes et visuelt produkt, der illustrerer borgerens ønsker og drømme.

Forløbet foregår ved fremmøde eller via video. Tidsforbruget tilrettelægges i samarbejde mellem borger og mestringsvejleder.

Nedenfor: Præsentationsvideoer om inspirationsforløb.