Bruger- og pårørendeundersøgelser

Se resultaterne af bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdets centre og tilbud for 2017.

I efteråret 2017 har Defactum, Region Midtjylland gennemført bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdets tilbud.

Der er udarbejdet rapporter på centerniveau og på tilbudsniveau. Af hensyn til borgerens anonymitet er der opstillet et krav om, at der skal være mindst fem besvarelser ud af mindst ti mulige besvarelser, før der er udarbejdet en rapport for tilbuddet.

Rapporterne er opdelt under de fire centre på socialområdet. Du finder rapporterne ved at klikke på centerets navn.

Her kan du finde rapporter på centerniveau og tilbudsniveau for brugerundersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2017.

Her kan du finde rapporter på centerniveau og tilbudsniveau for pårørendeundersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2017.

Her kan du finde rapporter på centerniveau og tilbudsniveau for brugerundersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2017.

På tilbud til børn er det forældrene, der har besvaret undersøgelsen. Tilbudsundersøgelserne fremgår herunder. Tilbud til børn indgår ikke i den samlede rapport for centrets brugerundersøgelser, men indgår i stedet i den samlede rapport for pårørendeundersøgelserne længere nede på siden.

Her kan du finde rapporter på centerniveau og tilbudsniveau for pårørendeundersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2017.