Om handicapplanen

Handicapplanen for Randers kommune skal sikre, at handicappede i Randers kommune i fremtiden får den bedst mulig hjælp og støtte.

Både brugere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer har været involveret i arbejdet med handicapplanen.

Tilblivelsen af handicapplanen har været en lang og grundig proces, hvor mange interessenter er blevet inddraget i arbejdet. Der er derfor blevet arbejdet med forskellige typer af inddragelse, såsom livsbilleder, workshops og referencegrupper med det mål, at flest muligt har haft mulighed for at give deres inputs til planen.

Handicapplanen har som overordnet mission, at vi fra kommunens side skal understøtte størst mulig mestring i eget liv samt høj livskvalitet. Det skal blandt andet opnås gennem en øget inddragelse af borgeren, mere fleksibel bostøtte, familiemestring samt oprettelse af netværksgrupper og et borgerpanel.

Et af hovedpunkterne i handicapplanen er fremtidens aktivitetstilbud, og centralt heri er ønsket om et aktivitetshus på handicapområdet. Aktivitetshuset skal være et kraftcenter for området, hvor borgere vil komme og mødes om mange forskellige aktiviteter og skabe nye tiltag. Handicapplan 2016 er inddelt i 8 hovedpunkter, der hver især rummer en række nye ydelser, der nu skal implementeres på området.

Herunder kan du se det materiale der er blevet udgivet om handicapplanen. Det er dels det store katalog, men også korte versioner tilpasset forskellige målgrupper.

Handicapplanen

Handicapplan kort fortalt

Handicapplan autisme

Handicapplan børn

Handicapplan senhjerneskadede

Handicapplan udviklingshæmmede