Handicapplanen 2016-2019

Handicapplanen for Randers kommune skal sikre, at handicappede i Randers kommune i fremtiden får den bedst mulig hjælp og støtte.

Både brugere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer har været involveret i arbejdet med handicapplanen.

Tilblivelsen af handicapplanen har været en lang og grundig proces, hvor mange interessenter er blevet inddraget i arbejdet. Der er derfor blevet arbejdet med forskellige typer af inddragelse, såsom livsbilleder, workshops og referencegrupper med det mål, at flest muligt har haft mulighed for at give deres inputs til planen.

Handicapplanen har som overordnet mission, at vi fra kommunens side skal understøtte størst mulig mestring i eget liv samt høj livskvalitet. Det skal blandt andet opnås gennem en øget inddragelse af borgeren, mere fleksibel bostøtte, familiemestring samt oprettelse af netværksgrupper og et borgerpanel.

Et af hovedpunkterne i handicapplanen er fremtidens aktivitetstilbud, og centralt heri er ønsket om et aktivitetshus på handicapområdet. Aktivitetshuset skal være et kraftcenter for området, hvor borgere vil komme og mødes om mange forskellige aktiviteter og skabe nye tiltag. Handicapplan 2016 er inddelt i 8 hovedpunkter, der hver især rummer en række nye ydelser, der nu skal implementeres på området.

Herunder kan du se det materiale der er blevet udgivet om handicapplanen. Det er dels det store katalog, men også korte versioner tilpasset forskellige målgrupper.

Handicapplanen

Handicapplan kort fortalt

Handicapplan autisme

Handicapplan børn

Handicapplan senhjerneskadede

Handicapplan udviklingshæmmede

Videoer om handicapplanen

Nedenfor kan du se videospots om indholdet i handicapplanen. Disse tager udgangspunkt i at fortælle om indholdet til borgere med handicap.

Ved hver klip er der en række spørgsmål der kan bruges til at skabe en debat om indholdet i de forskellige klip efterfølgende.

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad synes du er forskelle på almindelig arbejde og beskyttet arbejde
 • hvad betyder det for dig at have ansvar på dit arbejde
 • Hvilken betydning har det for dig af at have kolleger 

>

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • hvordan bruger dit botilbud lokalområdet
 • Hvilke netværk har dit botilbud
 • hvilke aktiviteter på tværs af botilbud har du mulighed for at deltage i
 • Har dit botilbud tilknyttet ex. besøgsvenner, besøgs-hunde m.v.
 • Hvordan vil du kunne bruge virtuel bostøtte
 • Hvilken betydning vil det have for dig at bostøtten bliver mere fleksibel
 • Hvordan vil du kunne bruge gruppebaseret bostøtte

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad vil det betyde at dele erfaringer med andre borgere med handicap
 • Hvad betyder det for dig at du har ansvar for at hjælpe andre

>

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilken betydning har det for dig at du kan have et aktiv fritidsliv
 • Hvilken betydning har det for dig at du kan udvikle dine sociale kompetencer
 • Hvilken betydning har det for dig at du har mulighed for at skabe netværk i trygge omgivelser
 • Hvor kan du søge råd og vejledning?
 • Hvilken betydning har det for dig at du kan få råd og vejledning?

Efter at have set denne video kan du tage en snak med dine nærmeste ud fra følgende spørgsmål:

 • hvilke ønsker har du til fritidsaktiviteter for borgere med handicap
 • Hvad betyder det for dig at kunne være aktiv i din fritid
 • hvad betyder fællesskabet i fritidsaktiviteter for dig